Työterveyspalvelut

Salpausselän Terveyden tavoitteena on auttaa asiakasyrityksiä omassa liiketoiminnassaan edesauttamalla henkilöstön työ- ja toimintakykyä. Proaktiivisella työotteella pyrimme havaitsemaan toimenpiteitä vaativat tilanteet ja tarpeet ajoissa. Työterveyshuoltopalvelumme sisältävät sekä lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut että myös työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut.

Työterveyshuoltopalvelumme muodostuvat monipuolisesta työterveyshuollon osaamisesta ja toimintamme perustuu asiakasyritysten kanssa rakennettavaan kumppanuuteen ja luottamukseen. Toimimme matalalla organisaatiolla lähellä asiakasta.

Lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut

Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sisällön määrittää nimensä mukaisesti työterveyshuoltolaki. Lain mukaan jokaisen työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairaanhoidon palveluita, mutta usein työnantaja tarjoaa työntekijöilleen lakisääteistä laajempia palveluja heidän terveytensä ja hyvinvointinsa tueksi.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat seuraavat palvelut:
 • Työpaikkaselvitys ja työpaikan terveysvaarojen arviointi
 • Toimintasuunnitelma, joka sisältää työpaikan tarpeet, työterveyden tavoitteet ja niiden edellyttämät toimenpiteet
 • Terveystarkastukset tutkimuksineen ja yksilöllisen terveyssuunnitelman laatiminen
 • Työterveyshuollon toiminnan suunnittelu ja toteutumisen seuranta
 • Työterveystapaamiset- ja kartoitukset
 • Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa
 • Työkyvyn tuki sekä työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukemiseen liittyvä yhteistyö
 • Terveyden edistäminen, työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen
 • Toiminnan raportointi ja seuranta
 • Työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus ja tarvittaessa ylläpito
 • Ammattitauteihin ja ammattitautiepäilyihin liittyvät tutkimukset ja tarvittavat jatkotoimenpiteet
 • Erikoislääkärikonsultaatiot työkykyarvioinnissa
 • Ensiapukoulutukset

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Tuotamme työterveyspainotteista sairaanhoitopalvelua asiakkaille, joilla se on sisällytetty sopimukseen. Työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito tukee osaltaan lakisääteistä työterveyshuoltoa ja edesauttaa siinä, että mahdolliset työperäiset sairaudet ja työperäinen oireilu tunnistetaan työterveyshuollossa riittävän ajoissa. Työterveyslääkäri voi työterveyshuoltosopimuksen puitteissa pyytää erikoislääkärikonsultaatiota hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa. Sairaanhoito sisältää myös laboratoriotutkimuksia sekä kuvantamispalveluja. Laboratorionäytteet otetaan toimintayksikössämme ja kuvantamispalvelut ostamme yhteistyökumppaneiltamme.

Ensiapukurssit

Salpausselän Terveydessä jo nyt tarjolla ensiapukoulutuksia. Räätälöimme ensiapukurssit yrityksesi tarpeen mukaisesti. Kurssimme noudattavat SPR:n laatustandardeja. Perinteisten lähiensiapukurssien lisäksi tarjoamme myös etänä toteutettavia kursseja. 

Pyydä tarjous ja lisätietoja ensiapukursseista suoraan ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Kati Tapiolta (sähköposti: etunimi.sukunimi@salpausselanterveys.fi).

Salpausselän Terveys Oy 
Aleksanterinkatu 9 
15110 Lahti(c)2021, Salpausselän Terveys Oy

Ajanvaraus 

Verkkoajanvaraus on mahdollista sen jälkeen, kun yrityksesi työterveyshuolto on astunut voimaan. Verkkoajanvarauksen lisäksi voit varata ajan puhelimitse numerosta 0207345678 ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 välisenä aikana. Huomioithan, että kaikki ajat eivät ole verkkoajanvarauksessa nähtävillä.